Find a workbit just for the time and at the place where you like

GoWorkaBit helps you find short or long term flexible jobs. You can choose your workload, change professions, work in different companies at the same time - and what’s most important, work on your own terms. Turn your work life around and start working in a new way.
Find a bit of work

€17,323,200

of salary earned

7,586

employers signed up

333,717

active job seekers

2,946,200

hours of work done

Applying to workbite has ended.

Find a bit of work

Dive Eesti - Telekommunikatsiooniettevõtte testklient (tükitöö)

About the employer

Dive Eesti on klienditeeninduse arendamisega tegelev ettevõte, kes otsib Kuressaare telekommunikatsiooniettevõttesse testostjat. Vastavalt etteantud esindusse määratake üks testklient.

Meie koostööpartneriteks on erinevad teenindus-, jaekaubandus- ja toitlustusasutused, kus kasutatakse teeninduskvaliteedi mõõtmiseks testostlemise meetodit.

Mida tähendab telekommunikatsiooniettevõtte teeninduse hindamine ja miks seda tehakse?

Hindamise käigus tuleb külastada etteantud esindust ja tunda huvi seadme ostu (TELEFON) vastu. Seejärel peaks teenindaja pakkuma teenusega liitumist või uurima, kus hetkel olete muude teenustega. Liitumise soovi võib avaldada mobiilse, TV või interneti teenusele. Seadme soetamine pole kohustuslik!
Ärge öelge ette, millist telefoni Te soovite. Andke võimalus teenindajal Teie vajadused ja soovid välja selgitada. Ärge olge liiga jäik ning ärge jääge kinni kindlasse telefonisse!

Hindamise läbiviimiseks võite olla nii olemasoleva esinduse klient, kellel puudub vähemalt üks pakutavatest teenustest või teise teenuspakkuja klient, kes sooviks üle tulla.
Tegemist on infopäringuga ning lepingut sõlmima ei pea, kui selleks ise soovi ei ole ning seadet samuti soetama ei pea.

Testkliendi ülesanne on üldjuhul käituda nagu tavapärane klient. Küll aga on ta saanud eelnevalt ettevalmistuse ning teab, kuidas ta peab käituma, mida jälgima ja meelde jätma.

Pärast testkülastuse tegemist peab testklient täitma veebikeskkonnas ankeedi, kus tuleb vastata külastust puudutavatele küsimustele, mis on ka juba enne testkliendile teada.

Milline on tavaline klienditeeninduse hindamise protsess?

Testklient peab töötama läbi konkreetse projekti materjalid (hindamisjuhend ja ankeet). Projekti koordinaator kontrollib üle, kas testklient on kõikidest detailidest korralikult aru saanud. Projekti koordinaatoriga lepitakse kokku testkülastuse tegemise aeg. Testklient viib hindamise läbi ning täidab 24h jooksul tagasiside ankeedi.

Koordinaator vaatab ankeedi üle ning küsib vajadusel täpsustusi ning annab tagasisidet.