Find a workbit just for the time and at the place where you like

GoWorkaBit helps you find short or long term flexible jobs. You can choose your workload, change professions, work in different companies at the same time - and what’s most important, work on your own terms. Turn your work life around and start working in a new way.
Find a bit of work

€17,323,400

of salary earned

7,587

employers signed up

333,726

active job seekers

2,946,200

hours of work done

Applying to workbite has ended.

Find a bit of work

Dive Eesti (ühekordne tükitöö) - Testklient (Tallinn)

About the employer

Dive Eesti on klienditeeninduse arendamisega tegelev ettevõte, kes otsib Tallinna autoesindusse testostjat. Vajame vastavasse asukohta ühte inimest.

Meie koostööpartneriteks on erinevad teenindus-, jaekaubandus- ja toitlustusasutused, kus kasutatakse teeninduskvaliteedi mõõtmiseks testostlemise meetodit.

Mida tähendab autoesinduste teeninduse hindamine ja miks seda tehakse?

Autoesindustes viiakse regulaarselt läbi klienditeeninduse teste mystery shoppingu meetodil ehk testkliente kasutades. Seeläbi nähakse mil määral töötajad peavad kinni neile seatud klienditeeninduse standarditest. Sellist teenust tellivad nii autotehased kui ka maaletoojad ja edasimüüjad.

Testkliendi ülesanne on üldjuhul käituda nagu tavapärane klient. Küll aga on ta saanud eelnevalt ettevalmistuse ning teab, kuidas ta peab käituma, mida jälgima ja meelde jätma.

Pärast testkülastuse tegemist peab testklient täitma veebikeskkonnas ankeedi, kus tuleb vastata külastust puudutavatele küsimustele, mis on ka juba enne testkliendile teada.

Igal konkreetsel projektil on pisut erinev stsenaarium ning ka erinevad aspektid, millele tuleb tähelepanu pöörata. Näiteks mõnel projektil on proovisõit vajalik, mõnel mitte, mõnel projektil tuleb küsida ka enda auto tagasiostu pakkumist, mõnel mitte. Samuti on küsimused ankeedis projektiti erinevad. Mõned näited küsimustest: “Mitu klienti oli teie külastuse ajal esinduses?”, “Kas müügikonsultant pöördus Teie poole viivitamatult, kui tal oli selleks võimalus?”, “Kas müügikonsultant pakkus proovisõitu?” jne.

Milline on tavaline klienditeeninduse hindamise protsess?

Testklient peab töötama läbi konkreetse projekti materjalid (hindamisjuhend ja ankeet). Projekti koordinaator kontrollib üle, kas testklient on kõikidest detailidest korralikult aru saanud. Projekti koordinaatoriga lepitakse kokku testkülastuse tegemise aeg. Testklient viib hindamise läbi ning täidab 24h jooksul tagasiside ankeedi.

Koordinaator vaatab ankeedi üle ning küsib vajadusel täpsustusi ning annab tagasisidet.

PANE TÄHELE: TEGEMIST ON TÜKITÖÖGA MITTE TUNNITASUGA!

Tükitöö sisaldab 2-3 erinevat etappi, olenevalt situatsioonist ning need kuuluvad kõik 1 tööampsu sisse.

Orienteeruv ajakulu 1 tükitöö puhul on ligikaudu 2h (eelkontakt, esinduse külastus, proovisõit (1,5h) ja tagasiside ankeedi (36 küsimust) täitmine (30 minutit). Sõit esindusse ei kulu eraldi hüvitamisele.

Tööaeg on kokkuleppel ning paindlik.